Töleg

 Bank karty bilen töleg. 

Harydy bank karty bilen tölemek isleseňiz,  sargydy resmileşdirýan wagtyňyz  “Altyn Asyr” karty bilen  tölegiň usulyny görkeziň.Biziň ulgamymyz “Altyn asyr”, “Milli kart”,  VISA, MasterCard  kartlary bilen töleglere mümkinçilik berýär.   Sargytlary alanda nagt tölemek.

Sargytlar Türkmenistanyň poçta gullugy arkaly şäher poçtasyna getirilende, Siz olary alandan soň nagt pul serişdeleri arkaly töläp bilersiňiz. Poçta gullugy arkaly poçtadan harydy Alyja çenli getirmek mümkindir. Harydy alan wagtyňyzda nagt tölemek isleseňiz, harydyň getirilýän görnüşini saýlanyňyzda “Getirilende tölemek”  mümkinçiligini seçip alyň. 


Maglumat
Hyzmat merkezi
Goşmaça
Meniň akkauntym