Biz bilen habarlaşyň

Biziň ýerleşýän ýerimiz

Gala
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumy

Aşgabat şäheriniň Ankara we Oguzhan köçesiniň ugrundaky "RYSGAL" RTB-ky, Ankara köçesiniň ugrundaky Söwda Merkezi "B" blogy 2-nji gaty, dükan 204
Telefon
(+993132) 4-01-82

Telefon
(+99362)85-37-28
Habarlaşmak
Maglumat
Hyzmat merkezi
Goşmaça
Meniň akkauntym